Tervetuloa RXTX-Tuotteen verkkokauppaan!

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1.1. Rekisterinpitäjä

RXTX-Tuote Mika Rissanen Oy (jäljempänä RXTX-Tuote)
Kalevan Puistotie 13
33500 Tampere

Y-tunnus: 1653388-0

1.2. Rekisteriasioista vastaava

RXTX-Tuote Mika Rissanen Oy
Mika Rissanen
Kalevan Puistotie 13
33500 Tampere

1.3. Rekisterin nimi

RXTX-Tuote asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

RXTX-Tuotteen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen, yhteydenottoihin sekä muihin kaupankäyntiin liittyviin tarkoituksiin.
RXTX-Tuote voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja henkilötietojen käsittelijöille käsiteltäviksi rekisterinpitäjän lukuun.
(Paytrail -maksut, Posti, Matkahuolto tai muu asiakkaan valitsema kuljetusliike) 


1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä(asiakas) seuraavia tietoja:

  • Asiakkaaan nimi
  • Asiakkaan yrityksen/työpaikan tiedot
  • Osoitteita
  • Puhelinnumeroita
  • Sähköpostiosoitteita
  • Asiakasryhmä
  • Asiakkaan osto-/maksuhistoria
  • Muita Henkilötietolain 9 § mukaisia tietoja

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

RXTX-Tuote rekisteröi asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.
Muissa tapauksissa rekisteröidään ne tiedot, jotka asiakas on rekisterin pitäjälle muita keinoja käyttäen saattanut tietoon, esim puhelin/sähköposti.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Katso kohta 1.4.
Asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa kuljetusliikkeelle tai maksupalvelun tarjoajalle.
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

RXTX-Tuote voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja henkilötietolain sallimissa rajoissa niiltä osin,
kun tiedon luovuttaminen on tarpeellista ja Asiakkaan edun mukaista.
(esim. valmistajalla tai maahantuojalla huollatetun laitteen palautus suoraan Asiakkaalle)

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

RXTX-Tuotteen asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa,
etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröityä tietoa koskeva kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.


1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.