Tervetuloa RXTX-Tuotteen verkkokauppaan!

Privacy Policy

1. Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1.1. Rekisterinpitäjä

RXTX-Tuote Mika Rissanen Oy (jäljempänä RXTX-Tuote)
Kalevan Puistotie 13
33500 Tampere

Y-tunnus: 1653388-0

1.2. Rekisteriasioista vastaava

RXTX-Tuote Mika Rissanen Oy
Mika Rissanen
Kalevan Puistotie 13
33500 Tampere

1.3. Rekisterin nimi

RXTX-Tuote asiakasrekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

RXTX-Tuotteen asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen, yhteydenottoihin sekä muihin kaupankäyntiin liittyviin tarkoituksiin.
RXTX-Tuote ei luovuta asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen perustiedot:

nimi
osoite
puhelin
sähköposti

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi RXTX-Tuote verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

RXTX-Tuotteen asiakasrekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.